ruinekerk_in_de_sneeuw_1website-jpgsmallDeze website van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is bedoeld om de leden en andere geïnteresseerden van basisinformatie te voorzien.

Bovendien kunt u nagaan welke activiteiten er door de BBC of andere instanties in of rondom het centrum worden georganiseerd.

Om ons werk goed te doen is het van groot belang ons draagvlak te verbreden en daarmee invloed uit te oefenen op diverse beleids- en uitvoeringsprocessen van de gemeente.

Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom. Klik hier voor aanmelding of neem contact op met het secretariaat.

De vereniging heeft geen politieke grondslag of binding met welke politieke partij dan ook.